Japan's GojuKai and World WKF Team Kata champions

Japan's GojuKai and World WKF Team Kata champions are coming to Australia next February to run kata seminars!

 

 

Tags: 

About the Author